Skip to main content

Ograniczamy stosowanie plastiku, ale jego produkcja stale rośnie, co stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Prognozy na przyszłość są niepokojące – do 2050 roku roczna produkcja plastiku osiągnie aż 1 miliard ton.

Zrównoważony rozwój ma dla nas znaczenie

Niezwykle istotne jest, aby produkcja tworzyw sztucznych była zgodna z wymaganiami ochrony środowiska. Rozwój takiego podejścia stawia przed firmami, takimi jak R&S Święcińscy, ogromne wyzwania. Recykling materiałów jest obecnie kluczowym kryterium dla firm zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Jednym z naszych najważniejszych zadań jest teraz projektowanie produktów pod kątem możliwości recyklingu.

Projektowanie pod recykling

Opakowania powinny spełniać normy recyklingu, co oznacza analizę całego procesu produkcyjnego – od fazy projektowania do stworzenia gotowego produktu. Ważne jest, aby łańcuch technologiczny oparty był na zasadach zrównoważonego rozwoju i świadomej ekologii. Pochodzenie surowców, korzystanie z energii odnawialnej, wybór materiałów z rynku wtórnego oraz transport – wszystko to ma duże znaczenie. Projektowanie pod recykling polega właśnie na tym, by zapewnić możliwość powtórnego wykorzystania surowców i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Idealnym rozwiązaniem jest stworzenie obiegu zamkniętego dla opakowań, które są produkowane i recyklingowane w tym samym miejscu.

System kaucyjny, a obieg zamknięty

Wprowadzenie systemu kaucyjnego może być kluczowym rozwiązaniem w promowaniu obiegu zamkniętego dla opakowań. W Polsce obecnie system kaucyjny dotyczy głównie szkła, jednak istnieje potrzeba jego rozszerzenia na plastik. Butelka PET należy do lekkich produktów, łatwych w transporcie i w 100% recyklingowalnych. Proces produkcji butelki PET jest prosty, szybki i znacząco ogranicza emisję CO2 do atmosfery. Wprowadzenie systemu kaucyjnego w niektórych krajach sprawiło, że aż 92% butelek PET trafia do powtórnego przetworzenia. Podobna sytuacja dotyczy również puszek i opakowań szklanych. System kaucyjny cieszy się uznaniem wśród obywateli krajów takich jak Litwa, Niemcy, Finlandia i Holandia. W Polsce, pod koniec listopada 2023 roku, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało rozporządzenie, w którym określono wysokość kaucji za butelkę PET na poziomie 50 groszy. System kaucyjny w Polsce ma zostać uruchomiony w 2025 roku.

Ochrona środowiska to nie krótkotrwały trend

Jak wynika z najnowszych badań i obserwacji zmian zachodzących na Ziemi, ochrona środowiska jest obecnie koniecznością. Firmy przetwórcze powinny aktywnie uczestniczyć we wszelkiego rodzaju projektach oraz wprowadzać ulepszenia w swoich zakładach, które umożliwią wprowadzenie systemu zamkniętego dla opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych.

Skip to content