Formy wtryskowe

Produkcja form wtryskowych – Białystok

Produkcja form wtryskowych jest jedną z głównych gałęzi naszej działalności. W Firmie R&S Święcińscy przykładamy do niej wielką wagę. Usługi wtryskowe prowadzimy zgodnie ze standardami obowiązującymi dla formowania wtryskowego. Naszym klientom gwarantujemy szybki czas realizacji zlecenia, najwyższą jakość uzyskiwanych detali i konkurencyjne ceny!

Technika produkcji form wtryskowych przez formowanie wtryskowe tworzywa sztucznego wymaga wtryskarek jako głównych narzędzi w całym procesie. Nie dość, że nasz park narzędziowy jest wyposażony w świetne urządzenia tego typu, to są one obsługiwane przez personel z wieloletnim stażem w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Materiały z tworzyw sztucznych mają szerokie zastosowanie na wielu polach ludzkiej działalności. Najpopularniejszą metodą ich produkcji jest formowanie wtryskowe.

Czym jest forma wtryskowa?

Forma wtryskowa jest głównym składnikiem procesu przygotowania produkcji. Jest to wyposażenie wtryskarki, opracowane i wykonane do produkowania konkretnego elementu z tworzyw sztucznych. Duże wymagania dokładności wymiarowej powodują, iż formy wtryskowe należą do grupy oprzyrządowania nad wyraz dokładnego i bardzo kosztownego.
Jako producent form wtryskowych musimy nieustannie dbać o nasze formy. Forma wtryskowa jest bardzo złożonym narzędziem przetwórczym, gdyż łączy w sobie kompleksowość kształtu, dokładność wykonania, wiele zjawisk i cech fizycznych – szczególnie cieplnych, innowacyjną kinematykę, dynamikę, a także wymóg niezawodnego funkcjonowania. Jedynie na idealnie przygotowanej formie można rozpocząć produkcję wtryskową.

Czym jest formowanie wtryskowe?

Najogólniej rzecz ujmując formowanie wtryskowe to chętnie wykorzystywany sposób nadawania kształtu przedmiotom z tworzyw sztucznych. Wykonuje się je poprzez wtryskiwanie materiału do specjalnie do tego przygotowanej formy. W trakcie trwania procesu, tworzywo sztuczne zostaje uplastycznione w cylindrze, a następnie wtłaczane jest przez specjalne dysze do formy wtryskowej.

To właśnie w formie – dzięki oddziaływaniu niskiej temperatury – następuje zarówno zastygnięcie, jak i zestalenie surowca. Kiedy tworzywo skrzepnie, następuje otwarcie formy wtryskowej i wyjęcie gotowej kształtki (tzw. wypraski). Do największych zalet tej metody zaliczyć należy stosunkowo wysoką wydajność produkcji, ogromną precyzję i najwyższą jakość uzyskiwanych elementów.

Na konstrukcję formy wtryskowej wpływają:

 • geometria i obwarowania jakościowe wyrobu,
 • własności przetwórcze tworzywa,
 • przebieg cyklu technologicznego,
 • cechy użytkowe wtryskarki,
 • wymagania ekonomiczne produkcji,
 • warunki wykonania formy,
 • sposób użytkowania,
 • czynniki pośrednie tj. doświadczenie i kwalifikacje konstruktora.

Formy wtryskowe - charakterystyka

Warto wiedzieć, że najistotniejszą rolę w procesie wtryskiwania odgrywają formy wtryskowe, ponieważ to właśnie w nich utwardza się kształtka i to właśnie one nadają jej ostateczny kształt. Głównie dlatego, tak ważne jest zachowanie odpowiedniej precyzji podczas projektowania pomp wtryskowych.
Aby forma wtryskowa działała poprawnie, to powinna spełniać szereg wymagań związanych zarówno z optymalnym wypełnieniem gniazd tworzywem, łatwym uwalnianiem gotowych kształtek, jak i odprowadzaniem ciepła.

Budowa typowej formy wtryskowej – w formie wtryskowej można wyróżnić następujące układy funkcjonalne:

 • gniazdo formujące,
 • układ wlewowy,
 • układ chłodzenia,
 • układ wypychania wypraski,
 • układ usuwania wlewka,
 • elementy prowadzące i ustalające połówki formy,
 • napędy płyt i segmentów
 • obudowa.

Projektowanie i samo wykonanie formy są najbardziej pracochłonnym etapem procesu przygotowania produkcji wypraski, jednakże czas wykonania zależy w dużej mierze od poprawności konstrukcji. Im tańsza forma produkcyjna, tym więcej kosztują próby, poprawki, opóźnienia, przestoje i odpady.

Wtryskarka jest to najbardziej uniwersalna i rozpowszechniona maszyna do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zadaniem maszyny jest doprowadzenie tworzywa do stanu uplastycznionego i napełnienie nim gniazd formy, w których tworzywo ulega zestaleniu i skąd jest usuwane w postaci wypraski.

Wypraska – założeniem procesu wtrysku jest ekonomiczna produkcja detali o określonej jakości.

Materiały do budowy form wtryskowych

Rodzaj materiału stosowanego w konstrukcji formy wtryskowej zależy od wielu zróżnicowanych czynników, do których zaliczyć można:

 • funkcję elementu, do którego wykonania jest on stosowany,
 • wolumen produkcji,
 • konstrukcja wypraski,
 • gatunek stosowanego tworzywa,
 • wymagania jakościowe detalu,
 • uwarunkowanie wykonawstwa.

Zasadniczo stosowanym materiałem do wykonania gniazda matrycy i stempla jest stal. Największy udział w konstrukcji form wtryskowych maja stale do ulepszania cieplnego.