Dotacje Unijne

R&S S.C. Stanisław, Marcin Święcińscy realizuje projekt nr POPW.01.04.00-20-0004/21-00 pt. „Realizacja rekomendacji audytu wzorniczego w firmie R&S S.C. Stanisław, Marcin Święcińscy”

dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję, II Etap

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy R&S S.C. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.

Efektem projektu będzie wzmocnienie konkurencyjności firmy, zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem i wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie innowacyjnej usługi doradztwa, projektowania i produkcji elementów prototypowych oraz krótkich serii pilotażowych z tworzyw sztucznych dla wolumenów poniżej 1000 szt..

Rzeczowym efektem realizacji będzie:

– zakup usługi doradczej z zakresu organizacji i marketingu;
– nabycie maszyn wspomagających proces produkcji;
– nabycie oprogramowania.

Wartość projektu: 4 894 058,76 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 406 549,20 PLN

Projekt finansowany ze środków UE

R&S s.c. Stanisław, Marcin Święcińscy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie strategii wzorniczej w celu podniesienia konkurencyjności firmy R&S S.C. Stanisław, Marcin Święcińscy”

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy R&S Święcińscy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie wzornictwa przemysłowego oraz wdrożenie nowo zaprojektowanych usług.

Efektem projektu mającego doprowadzić do opracowania zaleceń strategicznych jest przede wszystkim rozpoznanie potrzeb klienta we wstępnej fazie projektowej, ocena potencjału firmy do wdrażania nowych wzorów oraz potencjału rynku do ich przyjęcia.

Okres realizacji projektu: 01/01/2020 – 29/07/2020.

Wartość projektu: 83 640,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  57 800,00 PLN