Skip to main content

5 czerwca 2019 roku Unia Europejska przyjęła dyrektywę Single Use Plastic (SUP), mającą na celu zminimalizowanie szkodliwego wpływu niektórych plastikowych produktów na środowisko, ze szczególnym naciskiem na oceany i morza.

Dokument ten nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz producentów operujących na jej terenie obowiązki mające na celu zmniejszenie ilości plastikowych odpadów poprzez zastępowanie plastiku bardziej ekologicznymi materiałami. Ponadto dyrektywa wprowadziła zakaz sprzedaży niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych, takich jak jednorazowe naczynia i sztućce, słomki oraz patyczki do uszu.

Producenci opakowań z tworzyw sztucznych zostali zobligowani do spełnienia określonych norm dotyczących recyklingu. R&S Święcińscy, jako firma opierająca swoją działalność na tworzywach sztucznych, również dostosowała się do tych wymogów. Aktualnie zamiast tradycyjnych granulatów, w dużej mierze korzystamy z tych wykonanych z surowców poddanych recyklingowi lub pochodzących z naturalnego środowiska. Na naszej linii produkcyjnej używamy regranulatów. Dodatkowo ponosimy znaczne wydatki związane z zarządzaniem odpadami. Mimo tych kosztów, zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne.

Oprócz zmian materiałowych, również nowości odgrywają istotną rolę. Na przykład od 1 lipca 2024 roku w Polsce planowane jest wprowadzenie systemu kar za brak zastosowania systemu przymocowania zakrętek i wieczek wykonanych z tworzyw sztucznych w butelkach jednorazowych. Ekoprojektowanie to nurt, który nie tylko ma na celu zmniejszenie ilości odpadów, ale także stworzenie obiegu zamkniętego dla produktów z tworzyw sztucznych. Produkcja opakowań musi opierać się na ekologicznym podejściu.

Dyrektywa SUP wprowadza także obowiązek informowania konsumentów o szkodliwym wpływie tworzyw sztucznych na przyrodę. Budowanie świadomości oraz narzucanie ograniczeń producentom i mieszkańcom Europy ma przynieść oczekiwane, pozytywne rezultaty dla środowiska.

Skip to content