Skip to main content

Formy wtryskowe to bardzo skomplikowane narzędzia, muszące równocześnie wykonywać wiele czynności w trackie procesie wtryskiwania tworzyw.

Ich podstawowym zadaniem będzie wypełnienie płynnym tworzywem gniazd formujących, a następnie uformowanie wyrobu. Powinien on w sposób idealny odzwierciedlać kształt gniazd formujących.

Inną funkcją jest odprowadzanie ciepła od gorącego płynnego tworzywa oraz umożliwienie usuwania wyprasek w szybki sposób oraz powtarzalnie.

W omawianych formach wtryskowych występują kilka rodzajów układów wtryskowych. Są to:

  • gniazda formujące
  • układy wlewowe,
  • układy chłodzenia
  • układ wypychania wypraski i wlewka
  • elementy prowadzące i ustalające połówki formy
  • napędy płyt i segmentów
  • obudowa

W tym wpisie przyjrzymy się najważniejszemu  z nich.

Układ wlewowy

Układ wlewowy składa się z głównego kanału wlewowego oraz dodatkowego kanału wlewowego, których zadaniem jest doprowadzenie płynnego tworzywa do gniazd formujących. Zachowują jak najniższy spadek ciśnienia i temperaturę tworzywa. W skład układu wlewowego wchodzi także przewężka przez którą tworzywo dostaje się do gniazd formujących.

Dzięki prawidłowo funkcjonującemu układowi wlewowemu możliwe będzie uzyskanie z każdego gniazda wyrobów o tych samych właściwościach.

W zależności tego, jak doprowadzone jest tworzywo do gniazd formujących, wyróżnia się odprowadzenie szeregowe oraz równoległe.

Układ szeregowy cechuje się mniejszą objętością kanałów, a zarazem różnym czasem wypełniania gniazd formujących. W układzie równoległym doprowadzenie tworzywa do gniazd jest częściowo zbalansowane, co oznacza wypełnianie gniazd formujących w jednakowym czasie. Dzieje się tak dzięki odpowiednio dobranej wielkości przekrojów poprzecznych kanałów wlewowych. Powinno mieć to miejsce w każdej z gałęzi kanałów wlewowych.

Przewężki natomiast zatrzymują nadmiernie ochłodzonego tworzywa, podgrzewają je poprzez zwiększenie prędkości jego przepływu oraz ułatwiają oddzielenia układu wlewowego od wyrobu.

Skip to content