Skip to main content

W marcu 2024 roku światowa prasa opublikowała raport „Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – analiza sytuacji w Europie”. Autorem raportu jest Stowarzyszenie Plastic Europe, które od kilku lat bada obszary Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii pod kątem wprowadzenia systemu obiegu zamkniętego.

Jesteśmy na dobrej drodze

Wnioski z tegorocznego raportu okazały się pozytywne. Wprowadzenie obiegu zamkniętego stało się solidną podstawą do budowy kolejnych ekologicznych rozwiązań. Choć tempo rozwoju i przetwarzania odpadów jest różne w poszczególnych branżach, wszystko wskazuje na to, że ludzkość kieruje się w dobrą stronę, jeżeli chodzi o ochronę środowiska.

Europejskie dane

Jak wynika z danych, zużycie tworzyw sztucznych wykonanych z materiałów poddanych recyklingowi wzrosło w Europie w ostatnich latach o 70%. W raporcie uwzględnione są również informacje dotyczące zbiórek odpadów tworzyw sztucznych. W 2022 roku w Europie zebrano 32,3 megatony tworzyw, z czego ponad połowa pochodziła z selektywnej zbiórki odpadów. Obecnie głównymi producentami recyklingowanych tworzyw sztucznych są Chiny i USA. Brak silnej konkurencji w Europie może skutkować wzrostem importu plastiku z Azji i Ameryki.

Nie tylko recykling mechaniczny

Firmy chętnie sięgają po rozwiązania recyklingu z wykorzystaniem maszyn napędzanych mechanicznie. Okazuje się jednak, że recykling może sięgać znacznie dalej i obejmować także obszary z dziedziny chemii. Recykling chemiczny może stanowić doskonałe uzupełnienie mechanicznych metod odzyskiwania surowców. Zanim jednak nowe technologie przetwarzania tworzyw sztucznych trafią na rynek, konieczne jest uregulowanie kwestii prawnych na szczeblu globalnym.

Wizerunek Polski w świetle recyklingowania

Niestety poziom recyklingu tworzyw w naszym kraju jest znacznie niższy niż w innych krajach europejskich i wyniósł jedynie 21,2% (542 tys. ton). 35,2% odpadów zostało wykorzystanych do odzyskania energii, natomiast 43,6% trafiło ponownie do składowisk. Najlepsze rezultaty osiągnięto dzięki zbiórce selektywnej, z której ponownie wykorzystano 45,3% zebranych odpadów. Do wytworzenia energii wykorzystano 28,7% odpadów. Mimo niższych wskaźników, w naszym kraju utrzymuje się tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o ilość przetwarzanych odpadów.

Skip to content