Skip to main content

Obróbka CNC obejmuje między innymi takie czynność jak frezowanie CNC czy toczenie CNC. To jedna z technik obróbki skrawaniem. Narzędziami w tym procesie są maszyny CNC, czyli takie, które sterowane są numerycznie. Są niezwykle precyzyjne. Praca maszyny polega na wykonywaniu dwóch ruchów. Jeden z nich to ruch posuwowy przedmiotu, drugi – ruch obrotowy narzędzia. W zależności od ruchów posuwowych sterowanie możemy podzielić na: punktowe, odcinkowe i kształtowe.

Sterowanie punktowe

W tym typie sterowania położenie narzędzia znajduje się w ściśle określonym punkcie przedmiotu. W sterowaniu punktowym nie jest istotne, w jaki sposób narzędzie przechodzi do następnego punktu. Z założenia jednak powinno ono robić to z maksymalną prędkością i w linii prostej, by nie wydłużało niepotrzebnie czasu potrzebnego na wykonanie zadania. Narzędzie powinno działać za każdym razem od tej samej strony. Jest to najłatwiejszy ze sposobów sterowania.

Sterowanie odcinkowe

Ten typ sterowania jest już nieco bardziej skomplikowany. Tor ruchu i prędkość przemieszczania się narzędzia nie są przypadkowe. Tor musi być równoległy do osi współrzędnych w określonej płaszczyźnie. Przykładem może być tu frezowanie zarysów prostokątnych czy frezowanie odsadzeń i wybrań przelotowych frezami walcowo-czołowymi.

Sterowanie kształtowe

Ze sterowaniem kształtowym mamy wtedy, gdy tor ruchu narzędzia względem przedmiotu przechodzi przez kolejne punkty. Droga może składać się z fragmentów zarówno krzywo jak i prostoliniowych. Do wykonania zarysu niezbędna jest wspólna praca dwóch lub więcej silników napędów ruchów posuwowych. Sterowanie kształtowe można podzielić na podtypy: sterowanie kształtowe 2D, 2 1/2D oraz 3D.

Sterowanie mieszane

W życiu codziennym niektóre typy sterowana przeplatają się ze sobą. Nie ma więc nic nadzwyczajnego w tym, gdy maszyna musi korzystać ze sterowania odcinkowego na zmianę z punktowym.

Skip to content