Skip to main content

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to szeroka dziedzina, która nierozerwalnie związana jest z pojęciem usług wtryskowych. Opanowanie tej metody stanowi bowiem gwarancję zachowania wysokiej jakości materiałów i umożliwia przemianę tworzywa w doskonały produkt. Inżynierowie do przeprowadzenia takiego procesu wykorzystują podstawową grupę materiałów polimerowych, wśród których znajduje się przede wszystkim polietylen, polichlorek winylu, polistyren oraz wiele innych tworzyw wyróżniających się indywidualnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Polipropylen – najczęściej wykorzystywane tworzywo sztuczne

Mówiąc o tworzywach sztucznych, należy wspomnieć o substancji zwanej polipropylenem, która dzięki swoim doskonałym właściwościom, stanowi materiał bez którego trudno wyobrazić sobie wytwarzanie wielu istotnych dla gospodarki i przemysłu produktów. Mianowicie, wspomniane tworzywo sztuczne o powszechnie znanym skrócie PP charakteryzuje się najmniejszą gęstością wśród wszystkich istniejących obecnie materiałów tego typu, a także doskonałą przepuszczalnością powietrza. Ponadto polipropylen jest substancją odporną na działanie większości środków takich jak kwasy, zasady, sole i rozpuszczalniki. 

Specjaliści od przetwórstwa tworzyw sztucznych cenią sobie materiał za łatwość i swobodę w procesie jego przetwarzania. Należy jedynie uważać na temperaturę, której podczas obróbki poddany zostaje ten związek – zakres od -35 do +150 stopni to optimum, natomiast w warunkach powyżej 270 stopni cząsteczki materiału rozpadają się i w konsekwencji ulega on kompletnej degradacji. Zaletą polipropylenu jest także niewątpliwie jego bezwonność i bezbarwność, dzięki której bardzo łatwo przyswaja on intensywne kolory. Z uwagi na doskonałe cechy PP, producenci i inżynierowie wykorzystują tę substancję do łączenia jej z innymi, uzyskując w ten sposób materiał o jeszcze lepszych właściwościach fizycznych, charakteryzujący się przede wszystkim wyjątkową twardością i odpornością.

Skip to content