Skip to main content

Wtryskarka jest maszyną, służącą do mechanicznej obróbki przedmiotów i detali z tworzyw sztucznych, podczas procesu formowania wtryskowego. Wtryskiwanie umożliwia formowanie tworzyw termoplastycznych lub termoutwardzalnych. Wtryskarka jest jednostką centralną, składającą się z trzech układów: uplastyczniającego, narzędziowego oraz napędowo-sterującego oraz czterech zespołów: napędowego, wtryskowego, formy oraz zamykania. Zasada działania wtryskarki opiera się na uplastycznieniu tworzywa oraz napełnieniu nim formy, w której zastyga i zamieniane jest w wypraskę.

Budowa wtryskarki

Wtryskarka zbudowana jest z trzech podstawowych układów. Układ uplastyczniający uplastycznia materiał i następnie wtryskuje go do formy. Jego podstawowym elementem jest ślimak lub tłok. Układ narzędziowy stanowi formę (dwudzielną, jednodzielną lub wielogniazdową) oraz dodatkowy system zamykania. System zamykania zbudowany jest najczęściej z dwóch siłowników centrycznych, utrzymujących formę w zamknięciu w momencie, kiedy wzrasta w niej ciśnienie. Formy dzielą się na gorąco oraz zimno kanałowe. Układ napędowy (hydrauliczny lub elektryczny) wprowadza ślimaka w ruch obrotowy oraz postępowo-zwrotny. Elementem budowy wtryskarki jest również zbiornik na tworzywo, zazwyczaj w postaci granulatu, dozowane do cylindra. Upłynnienie granulatu zachodzi właśnie w cylindrze. Temperatura wewnątrz niego utrzymywana jest za pomocą elementów grzejnych. Wtryskarki zawierają jeszcze elementy wyrzutnikowe (hydrauliczne lub mechaniczne), oddzielające detal od formy oraz dwa odrębne systemy chłodzenia.

Zasada działania wtryskarki

Zasada działania wtryskarki opiera się o następujące po sobie w porządku cyklicznym fazy. Początkowo forma znajduje się w układzie otwartym, a cylinder jest odsunięty. W tej fazie ślimak znajduje się w położeniu tylnym. Następnie forma jest zamykana, a ślimak zostaje wprawiony w ruch postępowo-zwrotny. Dzięki pracy ślimaka, uplastycznione tworzywo ulega wtryskowi. Prawidłowy wtrysk, pozwalający na optymalne wypełnienie gniazda formy, możliwy jest dzięki wzrastającemu w formie ciśnieniu wewnętrznemu. Tak przygotowana wypraska zostaje następnie poddana procesom chłodzenia, a ślimak wprawiony w ruch obrotowy przesuwa tworzywo w kierunku dyszy. Ślimak zatrzymuje się po dojściu do położenia końcowego. Wówczas dochodzi do ostatniego etapu pracy wtryskarki – cylinder się odsuwa, forma z powrotem otwiera, a wypraska zostaje wyrzucona. Po usunięciu wypraski z formy, cały cykl wtryskiwania może rozpocząć się na nowo.

Skip to content